Now showing items 1-1 of 1

    • Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 

      Halvorsen, Knut (Fagbokforlaget, 2011-12)
      Det er frykt for at en velferdsstat med sjenerøse trygdeordninger over tid vil undergrave arbeidsinvolveringen med det resultat at stadig flere vil foretrekke å leve på trygd. Denne studien viser at arbeidsinvolveringen i ...