Now showing items 1-1 of 1

    • Hvite person, hvor går du? : om forskerposisjon og norskhet 

      Leseth, Anne Birgitte (Novus, 2011)
      Artikkelen argumenterer for at synliggjøring av egen forskerposisjon i en ikkenorsk kontekst kan si noe om hvithet og norskhet som en taus posisjon. Artikkelen baserer seg på materiale fra to antropologiske feltarbeid i ...