Now showing items 1-3 of 3

  • Den tvetydige aktiveringen : en studie av veiledere ved lokale NAV-kontor 

   Terum, Lars Inge; Jessen, Jorunn Theresia (Fagbokforlaget, 2015)
   I denne artikkelen undersøker vi i hvilken grad veiledernes praksis ved lokale Nav-kontor er arbeids og styringsrettet og/eller bruker- og forhandlingsrettet, og om praksis har sammenheng med arbeidsoppgavene veilederne ...
  • Organisasjonens betydning for sosialarbeideres vurderinger 

   Oterholm, Inger (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Hvilken betydning har det for ungdom med barnevernsbakgrunn om de får oppfølging fra barneverntjenesten eller sosialtjenesten som del av NAV etter fylte 18 år? Temaet for avhandlingen er sosialarbeideres vurderinger om ...
  • Vurdering av arbeidsevne i NAV: Et spørsmål om kunnskap? 

   Gjersøe, Heidi Moen (Novus forlag, 2016)
   Denne artikkelen studerer NAV-veilederes vurderinger av arbeidsevnen til personer som søker om arbeidsavklaringspenger – trygdeytelsen som skal sikre inntekt for dem med helseproblemer. Funnene er basert på en feltstudie ...