Now showing items 1-1 of 1

    • Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter 

      Alpers, Lise-Merete (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
      Temaet for denne avhandlingen er helsepersonells kulturelle kompetanse. Hovedhensikten er å undersøke hvilke kompetansebehov helsepersonell har ved pleie og behandling av pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn. Bakgrunnen ...