Now showing items 1-1 of 1

    • Læring i yrket : i møtet mellom erfarne og nyutdannede 

      Raaen, Finn Daniel (Tapir Akademisk Forlag, 2010)
      Nyutdannede og erfarne lærere som samarbeider systematisk om planleggingen og gjennomføringen av undervisningen har høyere opplevd mestring enn de som ikke gjør det. Kollegiale fellesskap er viktige for både nyutdannede ...