Now showing items 1-1 of 1

    • Koherens i lærarutdanninga 

      Raaen, Finn Daniel; Heggen, Kåre (Universitetsforlaget, 2014)
      Tema for artikkelen er spenningane og motsetnadene i lærarutdanninga og diskusjonen om korleis samanhengen kan styrkast og relevansen aukast. Vi tar utgangspunkt i omgrepet koherens slik det er brukt i internasjonale bidrag, ...