Now showing items 1-2 of 2

  • Lavt sensorsamsvar : kan det bedres? 

   Bjølseth, Gunnar; Havnes, Anton; Lauvås, Per (Universitets- og høgskolerådet, 2011)
   Etter innføringen av Kvalitetsreformen er kravet om ekstern sensur redusert betydelig i høgre utdanning. Antallet sensorer er også redusert. Dermed forutsettes det at sensureringen holder høy kvalitet, også når den bare ...
  • Utdanning er utdanning? Underrepresenterte grupper i høyere utdanning og valg knytta til fagfelt 

   Askvik, Tanja (OsloMet - Storbyuniversitetet, 2019)
   I denne avhandlingen følger vi to grupper som historisk har vært underrepresentert i høyere utdanning i Norge; studenter med lav sosial bakgrunn og studenter med foreldre fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, samt ...