Now showing items 1-1 of 1

    • Rekruttering til og avgang fra læreryrket 1975-2010 

      With, Mari Lande (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016)
      Avhandlingen undersøker endringer i rekruttering til og avgang fra læreryrket i Norge mellom 1975og2010. Studien fokuserer på allmennlærere og lærere med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og universitetsutdanning ...