Now showing items 1-2 of 2

  • Are teachers increasingly leaving the profession? : 

   With, Mari Lande (OsloMet – storbyuniversitetet, 2017)
   Changes in teachers’ work, often labelled intensification, have raised concerns that teachers are leaving the profession at an increasing rate. The present paper uses high-quality data from Norwegian administrative registers ...
  • Rekruttering til og avgang fra læreryrket 1975-2010 

   With, Mari Lande (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016)
   Avhandlingen undersøker endringer i rekruttering til og avgang fra læreryrket i Norge mellom 1975og2010. Studien fokuserer på allmennlærere og lærere med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og universitetsutdanning ...