Now showing items 1-4 of 4

  • Forskningsbasert barnehagelærerutdanning? 

   Vågan, André; Havnes, Anton (Universitetsforlaget, 2013)
   Artikkelen skisserer et perspektiv på forskningsbasert barnehagelærerutdanning som i større grad enn tidligere legger til grunn det særegne ved yrkesfeltet og det potensialet studentaktive læringsformer har for ...
  • Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo96-reformen 

   Vågan, André; Aasland, Olaf (The Norwegian Medical Society, 2011)
   Universitetet i Oslo innførte i 1996 en ny studiemodell ved sin medisinutdanning (Oslo96) hvor blant annet klinisk kommunikasjonsundervisning står sentralt. Tidligere evalueringer av selvrapporterte kommunikasjonsferdi ...
  • Stratification in the medical profession: non-western physicians in Norway 

   Drange, Ida; Vågan, André (Oslo and Akershus University College Learning Centre and Library, 2013-04)
   Previous studies of internal stratification in medicine suggest that non-White foreign-trained physicians fill the bottom level of the specialist hierarchy. However, in this study we use administrative registers for majority ...
  • Towards a Sociocultural Perspective on Identity Formation in Education 

   Vågan, André (Routledge, 2011-01-19)
   This article discusses a sociocultural approach to processes of identity that has implications for how we understand learning and identity formation in education. Focusing on the socially constructed and culturally figured ...