Now showing items 1-7 of 7

  • Den tvetydige aktiveringen : en studie av veiledere ved lokale NAV-kontor 

   Terum, Lars Inge; Jessen, Jorunn Theresia (Fagbokforlaget, 2015)
   I denne artikkelen undersøker vi i hvilken grad veiledernes praksis ved lokale Nav-kontor er arbeids og styringsrettet og/eller bruker- og forhandlingsrettet, og om praksis har sammenheng med arbeidsoppgavene veilederne ...
  • Discrimination against ethnic minorities in activation programme? Evidence from a vignette experiment. 

   Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar (Cambridge University Press, 2018-01)
   We conducted a vignette experiment involving 470 Norwegian front-line workers to investigate whether their decisions to sanction non-compliance of activation requirements varied with the ethnicity of the welfare claimant. ...
  • Når vilkår og aktivitetskrav brytes. Frontlinjearbeideres tilnærming til sanksjoner 

   Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar (Universitetsforlaget, 2017)
   Frontlinjearbeiderne i NAV skal avklare behov og rettigheter, men også stille krav, aktivere og sanksjonere. Artikkelen studerer hvordan frontlinjearbeidere tilnærmer seg situasjoner der stønadsmottakere ikke imøtekommer ...
  • Sanksjoner – arbeidslinjas nattside? 

   Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel; Terum, Lars Inge (Universitetsforlaget, 2016-01-01)
   Aktive vilkår for mottak av velferdsytelser er en felleseuropeisk trend. Dette innebærer at retten til velferdsytelser betinges av at mottaker deltar i en form for aktivitet, for eksempel arbeid for trygd (workfare), ...
  • Sikrar BSV-utdanningane kompetansebehova? 

   Terum, Lars Inge; Heggen, Kåre (Fellesorganisasjonen, 2015)
   Barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleiarutdanningane utgjer BSV-utdanningane i Noreg. Sidan byrjinga på 1970-talet har det fleire gonger kome framlegg om å samordne BSV-utdanningane, for å sikre kompetansebehova betre ...
  • Sosialpedagogikk og sosialt arbeid i Danmark og Norge 

   Messel, Jan; Terum, Lars Inge (VIA University College, 2014)
   Forholdet mellom sosialt arbeid og sosialpedagogikk er omstridt (Lyons og Huegler 2012). Dette har dels sammenheng med hva begrepene viser til, og dels at begrepene også er knyttet til utdanninger og yrkesgrupper med ...
  • Sysselsetting og trygd under arbeidslinja 

   Terum, Lars Inge; Hatland, Aksel (Universitetsforlaget (Scandinavian University Press), 2014)
   I historisk perspektiv har veksten i trygdebruken blitt fortolket som et sivilisatorisk fremskritt. Kategorier av mennesker i yrkesaktiv alder har blitt sikret økonomisk trygghet utenfor markedet. De to-tre siste tiårene ...