Now showing items 1-1 of 1

    • De politiserende embetsmenn : en tradisjon i norsk forvaltning 

      Slagstad, Rune (Nordisk Administrativt Forbund på Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011-12)
      Min analyse samler seg om de to store reformregimer i moderne norsk historie, embetsmannsstaten (1814-1884) og arbeiderpartistaten (1945-1981). Derved aksentueres en kontinuitet mellom disse to som eliteregimer. I sentrum ...