Now showing items 1-6 of 6

  • Autonomy, Candour and Professional Teacher Practice: A Discussion Inspired by the Later Works of Michel Foucault 

   Raaen, Finn Daniel (Wiley-Blackwell, 2011-08-22)
   Autonomy is considered to be an important feature of professionals and to provide a necessary basis for their informed judgments. In this article these notions will be challenged. In this article I use Michel Foucault’s ...
  • Koherens i lærarutdanninga 

   Raaen, Finn Daniel; Heggen, Kåre (Universitetsforlaget, 2014)
   Tema for artikkelen er spenningane og motsetnadene i lærarutdanninga og diskusjonen om korleis samanhengen kan styrkast og relevansen aukast. Vi tar utgangspunkt i omgrepet koherens slik det er brukt i internasjonale bidrag, ...
  • Kompetente nyutdannede lærere: Et spørgsmål om gode lærerteam - eller om den rette mentorordning? 

   Raaen, Finn Daniel (Forlaget Unge Pædagoger, 2011)
   Artikkelen pointerer at det er mulig å forstå hvorfor en inkluderende arbeidsplasskultur og faglig og emosjonelt støttende samarbeidsformer kan være minst like viktig for mestringsforventning og trygghet som hvor lenge man ...
  • Læring i yrket : i møtet mellom erfarne og nyutdannede 

   Raaen, Finn Daniel (Tapir Akademisk Forlag, 2010)
   Nyutdannede og erfarne lærere som samarbeider systematisk om planleggingen og gjennomføringen av undervisningen har høyere opplevd mestring enn de som ikke gjør det. Kollegiale fellesskap er viktige for både nyutdannede ...
  • Novice teachers and how they cope 

   Caspersen, Joakim; Raaen, Finn Daniel (Taylor & Francis, 2013-10-17)
   Teachers often describe their first teaching job following graduation as a shocking experience. This description raises several questions: Do novice teachers actually have a lower level of coping than experienced teachers? ...
  • Placement mentors making sense of research-based knowledge 

   Raaen, Finn Daniel (2017)
   Placement mentors’ role increasingly implies demonstrating to student teachers how research-based knowledge in combination with experience-based knowledge may be relevant in teachers’ professional work. This is a challenge. ...