Now showing items 1-3 of 3

  • Koherens i lærarutdanninga 

   Raaen, Finn Daniel; Heggen, Kåre (Universitetsforlaget, 2014)
   Tema for artikkelen er spenningane og motsetnadene i lærarutdanninga og diskusjonen om korleis samanhengen kan styrkast og relevansen aukast. Vi tar utgangspunkt i omgrepet koherens slik det er brukt i internasjonale bidrag, ...
  • Regional Differences in Higher Educational Choice? 

   Helland, Håvard; Heggen, Kåre (2017)
   This paper examines geographical differences in choice of field in higher education. Formerly, educational attainment differed considerably between rural areas and urban centres. Today these differences are pretty much ...
  • Sikrar BSV-utdanningane kompetansebehova? 

   Terum, Lars Inge; Heggen, Kåre (Fellesorganisasjonen, 2015)
   Barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleiarutdanningane utgjer BSV-utdanningane i Noreg. Sidan byrjinga på 1970-talet har det fleire gonger kome framlegg om å samordne BSV-utdanningane, for å sikre kompetansebehova betre ...