Now showing items 1-1 of 1

    • Sanksjoner – arbeidslinjas nattside? 

      Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel; Terum, Lars Inge (Universitetsforlaget, 2016-01-01)
      Aktive vilkår for mottak av velferdsytelser er en felleseuropeisk trend. Dette innebærer at retten til velferdsytelser betinges av at mottaker deltar i en form for aktivitet, for eksempel arbeid for trygd (workfare), ...