Show simple item record

dc.contributor.authorLanghammer, Birgitta
dc.contributor.authorStanghelle, Johan
dc.contributor.authorStibrant Sunnerhagen, Katharina
dc.contributor.authorOpheim, Arve
dc.date.accessioned2010-07-26T09:08:29Z
dc.date.available2010-07-26T09:08:29Z
dc.date.issued2010-06
dc.identifier.citationLanghammer, B., Stanghelle, J., Stibrant Sunnerhagen, K. & Opheim, A. (2010). Bobath : et tolkningsdilemma for fysioterapeuter i neurologisk rehabilitering: en litteraturgjennomgang. Fysioterapeuten, 77(6).en_US
dc.identifier.issn0016-3384
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10642/367
dc.description.abstractDet er rettet kritikk mot Langhammer og Stanghelles fortolkning og bruk av Bobathmetoden. Dette inspirerte til å se nærmere på de ulike tolkninger av Bobath metoden /konseptet. Metode: En litteraturstudie ble gjort i MEDLINE og BIBSYS på definisjon av Bobath metoden og Bobath konseptet. I tillegg ble det gjennomført håndsøk på samme nøkkelord i bøker og fagartikler rundt tema. Resultat: Det ble funnet seks ulike tolkninger av Bobathmetoden: 1) Bobaths bok, 2) Langhammer og Stanghelles tolkning i hovedfagsoppgave og artikkel, 3) Lennons undersøkelse blant Bobath terapeuter, 4) Raines undersøkelse blant Bobath instruktører, 5) Gjelsvik og Hæstads tolkning i fagkronikk, og 6) Gjelsviks og IBITAs beskrivelse av samme metode. Tre av disse beskrivelsene (Raine, Hæstad og Gjelsvik og Gjelsvik og IBITA) avviker til en viss grad fra Bobaths egen beskrivelse og Langhammer og Stanghelles. Forskjellen mellom de tre førstnevnte og beskrivelsene til Bobath , Langhammer og Stanghelle ligger i forklaringsmodellen; refleks-hierarkisk versus systemteoretisk. Behandlingsprinsippene synes å være de samme i alle beskrivelser: sensorisk stimulering, fasilitering av bevegelse i håndtering (handling), demping (inhibering) av spastisitet, begrensning av assosierte reaksjoner og stereotype bevegelser. Oppsummering: Det er liten grunn til å hevde at det er vesentlige forskjeller mellom de seks tolkninger av Bobathmetoden. Langhammer og Stanghelles tolkning av Bobathmetoden skiller seg lite fra Bobaths egen beskrivelse av metoden, noe som tilsier at metodikken i undersøkelsene til Langhammer og Stanghelle synes å være adekvat.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Fysioterapeutforbunden_US
dc.relation.ispartofseriesFysioterapeuten; 77(6)
dc.subjectBobathen_US
dc.subjectBobathmetodenen_US
dc.subjectKonseptdannelseen_US
dc.subjectFysioterapien_US
dc.subjectFysioterapimodaliteten_US
dc.subjectRehabiliteringen_US
dc.subjectSlagen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en_US
dc.titleBobath : et tolkningsdilemma for fysioterapeuter i neurologisk rehabilitering : en litteraturgjennomgangen_US
dc.title.alternativeBobath konsept eller metode? : et tolkings dilemma i neurologisk rehabilitering blant fysioterapeuter.en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.doihttp://www.fysioterapeuten.no/fys/xp/pub/mx/filer/0610_Fagartikkel_1_NY_495084.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record