Show simple item record

dc.contributor.advisorSvendsen, Karianne
dc.contributor.advisorJahanlu, David
dc.contributor.authorØstengen, Beate
dc.date.accessioned2016-09-30T12:36:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10642/3339
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen_US
dc.description.abstractIntroduction: This study is a part of the nationwide VISA-project. Validation of FFQ is crucial to obtain valid information within nutritional epidemiology. The diet in Norway shows a high intake of dairy and meat products rich in fat. These fatty acids affect the cholesterol, which is one of the risk factors for developing cardiovascular disease (CVD). As CVD is still the leading cause of mortality, both dietary assessment and investigation of dietary risk factors are crucial. Aim: The primary aim of this master thesis is to evaluate the relative validity and reproducibility of selected food categories in a short FFQ, and explore possible associations between food categories and fatty acids in blood among Norwegian adults with moderate to high risk of CVD. Method: A sub-group of 500 participants from the VISA-project was included in this study and divided in two groups. 318 qualified for the validation-biomarker study (VB) where they completed a short FFQ and gave blood samples by Dried Blood Spots at 48 Boots pharmacies. Four weeks later 122 participants completed the same FFQ in their homes in the validation test-retest study (VTR). The reproducibility of the FFQ was tested with a testretest, and the validity was tested using fatty acids measured in blood as reference measurement. Results and conclusion: VB: 82 men and 234 women with a mean age of 58.32 (±13.43) years and mean total-cholesterol on 6.50 (±1.17) mmol/L participated. VTR: 26 men and 96 women with a median age of 60.50 (50, 70) years and a mean BMI of 27.0 (±3.70) kg/m2 participated. Satisfactory correlations (> 0.50) were seen for 12/18 questions and C15:0 had correlations with high-fat dairy products. The short FFQ can measure the intake of dairy products, eggs and the use of cholesterol lowering margarine among adults with slightly elevated risk for CVD.en_US
dc.description.abstractIntroduksjon: Denne studien er en del av det landsomfattende VISA-prosjektet. Validering av matvarefrekvens spørreskjema (FFQ) brukt i ernæringsforskning er essensielt for å kunne arbeide med troverdig informasjon innen ernæringsepidemiologien. Kostholdet i Norge viser et høyt inntak av fete meieri- og kjøttprodukter. Kolesterolet blir påvirket av disse mettede fettsyrene og er en av risikofaktorene for å utvikle hjerte- og karsykdommer (HKS). Videre er HKS fortsatt hovedårsaken til dødelighet, og en kartlegging av kostholdet er viktig for å finne eventuelle risikofaktorer som kan lede til sykdom. Problemstilling: Hovedmålet med denne masteroppgaven er å evaluere den relative validiteten og reproduserbarheten til ulike mat-kategorier i et kort FFQ, og undersøke mulige sammenhenger mellom matvaregrupper og fettsyrer målt i blod hos norske voksne med moderat til høy risiko for HKS. Metode: Et underutvalg av 500 deltakere fra VISA-prosjektet ble inkludert i denne studien og videre delt i to grupper. 318 deltakere kvalifiserte til validerings-biomarkør studien (VB), hvor deltakerene fylte ut et kort FFQ og tok blodprøver med Dried Blood Spots i 48 Boots apotek. Fire uker senere fullførte 122 deltakere det samme spørreskjemaet for andre gang i deres hjem i validerings test-retest studien (VTR). Reproduserbarheten av spørreskjemaet ble testet med test-retest, videre ble validiteten testet ved hjelp av fettsyrer målt i blod som referansemetode. Resultater og konklusjon: VB: 82 menn og 234 kvinner med en gjennomsnittsalder på 58,32 (±13,43) år og et gjennomsnittlig totalkolesterol på 6,50 (±1,17) mmol/L deltok. VTR: 26 menn og 96 kvinner med en median alder på 60,50 (50, 70) år og en gjennomsnittlig BMI på 27,0 (±3,70) kg/m2 deltok. Tilfredsstillende korrelasjoner (> 0,50) ble observert for 12/18 spørsmål, og C15:0 hadde korrelasjoner med fete meieriprodukter. Den korte FFQ’en kan måle inntaket av meieriprodukter, egg og bruk av kolesterolsenkende margarin hos voksne med moderat til høy risiko for hjerte-og karsykdomen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden_US
dc.relation.ispartofseriesMAEH;2016
dc.subjectShort-FFQen_US
dc.subjectFatty acidsen_US
dc.subjectFettsyreren_US
dc.subjectBiomarkersen_US
dc.subjectDried blood spotsen_US
dc.subjectMatvarefrekvensen_US
dc.subjectErnæringen_US
dc.subjectForskningen_US
dc.titleEvaluation of selected food categories in a short FFQ covering questions regarding dairy and meat products among participants with moderate to high risk of cardiovascular diseaseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.identifier.fulltextFulltekst https://oda.hio.no/jspui/bitstream/10642/3339/2/oestengen_MAME5910_2016.pdf
dc.embargo.liftdate2021-05-22
dc.embargo.terms2021-05-22


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record