Now showing items 1-1 of 1

    • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Children’s Global Assessment Scale (CGAS) 

      Jozefiak, Thomas; Hanssen-Bauer, Ketil; Bjelland, Ingvar (RBUP (regionsenter for barn og unges psykiske helse), 2018-10-23)
      Children’s Global Assessment Scale (CGAS) ble laget av David Shaffer og medarbeidere i 1983. Den skåres av kliniker og er et mål på barns psykososiale funksjonsnivå i den siste måneden før vurderingstidspunktet på en skala ...