Show simple item record

dc.contributor.advisorKnutsen, Ingrid Ruud
dc.contributor.advisorHaukland, Magne
dc.contributor.authorStenbrenden, Siw
dc.date.accessioned2015-11-26T14:17:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10642/2863
dc.descriptionMaster i helse og empowermenten_US
dc.description.abstractBakgrunn: NAV-reformen fra 2006 fremhever relasjonen med veileder som viktig i brukeres rehabiliteringsprosess og tilbakeføring til arbeid. Forskning viser imidlertid at god samhandling mellom NAV-veiledere og brukere er preget av dilemmaer, relatert til manglende kompetanse hos veilederne og ansvaret og makten som følger av rollen som forvaltere av regelverket. Hensikt: Å undersøke hvordan kvinnelige brukere opplever samarbeidet med veiledere i NAV og hvilken betydning de tillegger relasjonen og dens kvaliteter for prosessen tilbake i arbeid. Teoretisk forankring: Teoretisk trekker studien veksler på perspektiver på empowerment på individnivå, og forstått som en relasjonell prosess særlig inspirert av Honneths teori om anerkjennelse på ulike nivåer. Metode: Studien er kvalitativ, og har en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming. Det er utført individuelle intervjuer med åtte kvinnelige NAV-brukere. Resultater: Funnene i studien viser hvordan veilederne tillegges stor betydning i kvinnenes refleksjoner om prosessen tilbake i arbeid. Samarbeide med veilederne beskrives i polariserte vendinger som godt eller dårlig ved at veilederne opptrer som omsorgsfulle eller avvisende, som brukerorienterte eller systemorienterte, og om kvinnene behandles som en ressurs eller som en belastning. Konklusjon: Kvinnene beskriver kvaliteten på samarbeidet med NAV-veiledere som betydningsfull i rehabiliteringsprosessen og tilbakeføringen til arbeidslivet. Veilederne spiller en viktig rolle og betydningen av anerkjennelse synes sentral.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2015
dc.subjectEmpowermenten_US
dc.subjectAnerkjennelseen_US
dc.subjectSamarbeiden_US
dc.subjectRelasjoneren_US
dc.subjectNAV- veiledereen_US
dc.subjectBrukereen_US
dc.titleSterke møter. En kvalitativ studie av hvordan brukere opplever samarbeidet med veiledere i NAVen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://oda.hio.no/jspui/bitstream/10642/2863/2/Stenbrenden_mapo_2015.pdf
dc.embargo.liftdate2020-11-26
dc.embargo.terms2020-11-26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record