Show simple item record

dc.contributor.advisorGreve, Anne
dc.contributor.authorKolsrud, Halvor Hals
dc.date.accessioned2015-09-03T07:39:44Z
dc.date.available2015-09-03T07:39:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10642/2650
dc.descriptionMaster i barnehagepedagogikken_US
dc.description.abstractDet er i dag en stor mangel på barnehagelærere ut fra barnehagelovens krav om pedagogisk bemanning. På tross av dette er det en rekke barnehager som overoppfyller dagens lovkrav og har rundt 50 prosent barnehagelærere. I denne oppgaven argumenterer jeg for at vi vil se stadig flere av slike barnehager i framtiden, og at det derfor bør forskes mer på hvordan disse barnehagene best kan ta i bruk sine barnehagelærere. Jeg har sett på hvordan 13 av barnehagene i Oslo med ca. 50 prosent barnehagelærerandel organiseres, og hvordan barnehagelærerne opplever denne organiseringen. Utgangspunktet mitt er at en barnehagelærerandel gir noen utfordringer for organiseringen, for eksempel organisering av planleggingstid eller ledermøter. Utvalget mitt utgjør kun en mindre del av barnehagene med høy andel barnehagelærere og gir heller et innblikk enn et helhetsbilde av hvordan disse er organisert. Jeg omtaler denne oppgaven som en fortolkende, metodetriangulerende undersøkelse. I dette legger jeg at jeg har et fortolkende (hermeneutisk) vitenskapssyn som etterstreber å finne forståelse ut fra å belyse ulike deler og perspektiver opp mot en helhet i en søken etter sannhet. Dermed har det også vært relevant å ta i bruk ulike metoder, og hovedvekten av denne oppgaven baserer seg på en kvantitativ spørreundersøkelse og en kvalitativ intervjuundersøkelse. Den kvantitative spørreundersøkelsen gir litt informasjon om mange respondenter, mens den kvalitative intervjuundersøkelsen gir mer informasjon om få respondenter. Spørreundersøkelsen ble gjennomført først, slik at intervjuundersøkelsen dermed kunne brukes til å til å belyse svarene utfra ulike forklaringsmodeller.en_US
dc.description.abstractThis study examines how kindergartens with approximately 50 percent kindergarten teachers are organized, and how the teachers experience this. In Norwegian kindergartens as of 2015, only one third of the staff is qualified as a kindergarten teacher. I begin the thesis by presenting arguments why this might change in the years to come, and that we will see an increase in kindergartens where a larger proportion of the staff is qualified as a kindergarten teacher. If this happens, it will affect how the kindergartens can and will be organized. Today, most kindergarten teachers work as single leaders for groups of children and multiple assistants. A larger proportion of qualified teachers challenges the model with a single leader, and raises questions of how tasks and responsibilities should be distributed. I refer to the thesis as an interpretive, triangulating study; a hermeneutic approach with use of multiple methods. The two main methods have been a quantitative survey in 13 kindergartens in Oslo with approximately 50 percent kindergarten teachers, and qualitative interviews with a total of four teachers in two different kindergartens. The interviews where made after the survey, and are used to elaborate and contribute with possible explanations for findings from the survey. My main theoretical approaches are theories of organizations and theories of professions. Based on the findings in my study I argue that with a higher proportion of qualified staff, it is possible to maintain the equality based culture that dominates Norwegian kindergartens, while still strengthening the kindergarten teachers as a profession. To accomplish this it is important to facilitate for the teachers to meet regularly for professional discussion, both for the teachers within each group and for the teachers in the kindergarten as a whole. It is also important to maintain individual time for planning, and many teachers express that it is important for them to maintain autonomy over this time. Together, the fulfillment of these needs might require some extra resources.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectBarnehageren_US
dc.subjectOrganiseringen_US
dc.subjectBemanningen_US
dc.subjectMetodetriangulerende undersøkelseren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.titleMorgendagens barnehager - En fortolkende, metodetriangulerende undersøkelse av organisering av barnehager med høy andel barnehagelærereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://oda.hio.no/jspui/bitstream/10642/2650/2/Kolsrud.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record