Show simple item record

dc.contributor.advisorEgede-Nissen, Veslemøy
dc.contributor.advisorOnstad, Ragnhild Flittie
dc.contributor.authorKjøren, Gro Elin Wuttudal
dc.date.accessioned2015-08-06T11:34:38Z
dc.date.available2015-08-06T11:34:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10642/2645
dc.descriptionMaster i helse og empowermenten_US
dc.description.abstractBakgrunn: Hjertesykdom og kirurgisk bypass oppleves som en alvorlig livshendelse for de som rammes. Tidligere forskning viser at det er kjønnsforskjeller i opplevelsen av å få hjerte- og karsykdom og behandling av bypasskirurgi. Menn knytter sin yrkesaktivitet til livskvalitet i sterkere grad enn kvinner, og uttrykker følelser i sterkere grad enn sykepleiere tradisjonelt har oppfattet. Det er derfor viktig å fremskaffe kunnskap om pasientopplevelse av helse og livskvalitet, og menns forståelse, følelser og forventninger i forbindelse med sykdom og behandling. Ved å få mer kunnskap, kan sykepleier bidra til pasientsentrert informasjon, forståelse, mestring og medvirkning under operasjonsoppholdet og for å forberede tiden hjemme. Hensikt: Hensikten med studien er å undersøke og beskrive hvordan yrkesaktive menn opplever helse og livskvalitet den første tiden etter bypasskirurgi. En videre hensikt med studien er å undersøke og beskrive hvilke forhold som kan ha hatt betydning for opplevd helse og livskvalitet etter bypasskirurgi. Metode: Studien har et kvalitativt hermeneutisk design. Det ble gjennomført individuelle intervju med 7 menn 8-10 uker etter bypasskirurgi. Resultat: Hovedfunnene viser at menn uttrykker like sterke følelser som kvinner når de står i en krevende situasjon. Det å bli hjertesyk endrer synet på livet der ny kunnskap og forståelse for den nye livssituasjonen gir trygghet, motivasjon og mestring under operasjonsoppholdet og i hjemmet. Det å kjenne på følelser, ha gode relasjoner og komme tilbake på jobb er av stor betydning for helse og livskvalitet. Konklusjon: Studiens funn synliggjør at yrkesaktive bypassopererte menn opplever og er motiverte for en ny livssituasjon, der indre og ytre motivasjonsfaktorer bidrar til å mestre hverdagens utfordringeren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2015
dc.subjectBypasskirurgien_US
dc.subjectHelseen_US
dc.subjectLivskvaliteten_US
dc.subjectSykepleieen_US
dc.subjectEmpowermenten_US
dc.subjectPasientrelasjoneren_US
dc.subjectPasientmedvirkningen_US
dc.subjectKjønnen_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.title”En ny livssituasjon”. Hvordan opplever yrkesaktive menn helse og livskvalitet i tiden etter bypasskirurgi?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record