Now showing items 1-1 of 1

    • Er alle abstraksjoner hypotetiske konstrukter? 

      Eilifsen, Christoffer; Arntzen, Erik (Norsk atferdsanalytisk forening, 2014)
      133 I 2011 publiserte Eilifsen, Vie og Arntzen (EVA) en artikkel i Norsk tidsskrift for atferds - analyse (NTA) som beskriver hvordan feno - mener knyttet til hukommelse blir analysert og forsket på innen atferdsanalyse ...