Now showing items 1-1 of 1

    • Nærværsfaktorer på arbeidsplassen. Kvantitativ studie 

      Rabben, Paul Ove (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
      Denne masteroppgaven inneholder to artikler. Formålet med artikkel I er å belyse faktorer som påvirker arbeidslivet. Artikkelen starter med sykefraværstatistikk i Norge, for så å sammenligne statistikken med land i EU. ...