Now showing items 1-1 of 1

    • Den kulturelle skulesekken - Kvalitetsskule eller kulturarroganse? 

      Digranes, Ingvild (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
      I programmet Visuell kunst i Den kulturelle skulesekken (DKS), var målsetjinga i utgangspunktet eit likeverdig samarbeid mellom skulen og kulturverda. Ti år inn i satsinga ser vi framleis usemje rundt mål og innhald knytt ...