Now showing items 1-1 of 1

    • "Ytringskultur bør finde Sted" 

      Svare, Helge; Svensson, Trygve (Novus forlag, 2015)
      Artikkelen argumenterer for at de siste årenes debatt om ytringsfrihet bør suppleres og utvides med en debatt om ytringskultur. Dette skjer med henvisning til Lakoffs teori om ”framing”, det vil si hvordan begreper skaper ...