Now showing items 1-1 of 1

    • Hva motiverer elever til å bli aktive medborgere? 

      Ødegård, Guro; Svagård, Vegard (OsloMet - storbyuniversitetet, 2018)
      Norske elever ligger på verdenstoppen i kunnskap om demokrati. Men bidrar slik kunnskap til å mobilisere elever til aktiv politisk deltakelse? Gjennom ICCS-undersøkelsen 2016 er 9. klassinger spurt om de i framtiden kommer ...