Now showing items 1-2 of 2

  • IKT-bruk i skolen og familien - en praksisteoretisk studie av kjønn 

   Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (Universitetsforlaget, 2014)
   Denne artikkelen, som bygger på den norske delen av et større nordisk prosjekt, analyserer databruk på ulike sosiale arenaer for en gruppe 12- og 13-åringer i en bydel i Oslo. Analysen anvender et praksisteoretisk ...
  • Reconnection work. A network approach to households' dealing with ICT breakdowns 

   Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Storm-Mathisen, Ardis (Aalborg University, Denmark, 2017)
   How can the concept of networks contribute to understanding the role of households in crises where ICT infrastructure fail? ICT infra - structures are large-scale techno-material networks crucial to mod - ern human ...