Now showing items 1-4 of 4

  • Hva motiverer elever til å bli aktive medborgere? 

   Ødegård, Guro; Svagård, Vegard (OsloMet - storbyuniversitetet, 2018)
   Norske elever ligger på verdenstoppen i kunnskap om demokrati. Men bidrar slik kunnskap til å mobilisere elever til aktiv politisk deltakelse? Gjennom ICCS-undersøkelsen 2016 er 9. klassinger spurt om de i framtiden kommer ...
  • Nye former for tilhørighet. Migrantorganisasjoner for barn og ungdom i en norsk sivilsamfunnskontekst 

   Ødegård, Guro; Takle, Marianne (Cappelen Damm Akademisk, 2018-12-07)
   The traditional Scandinavian voluntary sector model is under pressure. The aim of this chapter is to identify the importance of individuals’ cultural back-ground in creating new forms of community and belonging ...
  • Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse 

   Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Seland, Idunn (NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-01-29)
   Dette temanummeret i Tidsskrift for ungdomsforskning om ungdoms læring, sosialisering, mobilisering og deltakelse i demokratiet er skrevet i en tid med sterke ungdomsstemmer, antidemokratiske strømninger, og bekymringer ...
  • Young councillors — influential politicians or youth alibi? 

   Winsvold, Marte; Ødegård, Guro; Bergh, Johannes (2018)
   Based on a survey of young councillors in 20 Norwegian municipalities, the paper studies the relation between the councillors’ sense of political efficacy, their role perception and their motivation to continue with politics. ...