Now showing items 163-182 of 337

  • Kampen om mobilitet og sted Hva kan antropologien tilføre forståelsen av «migrasjonskrisen»? 

   Engebrigtsen, Ada I. (Universitetsforlaget, 2017)
   Artikkelen diskuterer hva antropologien kan tilføre studiet og analysen av dagens migrasjonssituasjon, som media og myndigheter stort sett beskriver med kriseterminologi. Inspirert av en rekke kritiske forskere prøver jeg ...
  • Key Figure of Mobility: The nomad 

   Engebrigtsen, Ada (Wiley, 2017)
   This article discusses the relationship between nomadic people and the figure of the nomad in a European context. Based on a discussion of the presence of the figure of the nomad in European folk imaginary and in the social ...
  • Late-life loneliness in 11 european countries: results from the generations and gender survey 

   Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (Springer, 2015-09-29)
   This study explores country differences in late-life loneliness in Europe among men and women and establishes the role of micro-level differences in socioeconomic status, health, and social variables in these patterns. We ...
  • Lean i Norge: I ferd med å gå av moten? 

   Madsen, Dag Øivind; Storsveen, Maria; Klethagen, Pål; Stenheim, Tonny (Djøf Forlag, 2017-01)
   Siden 2010 har det vært en sterk oppmerksomhet rundt ledelseskonseptet Lean i Norge. Det har blitt etablert regionale Lean-forum over store deler av landet. En rekke konsulentselskaper har tilbudt kurs og opplæring knyttet ...
  • Lean organisering i norsk arbeidsliv: slutten på medvirkning? 

   Ingvaldsen, Jonas A; Rolfsen, Monica; Finsrud, Henrik D. (Fagbokforlaget, 2012)
   Den norske samarbeidsmodellen blir bejublet og utforsket for tiden, vanligvis definert som samspillet mellom velferdsstat, makroøkonomiske styringsmodeller og trepartssamarbeidet. Vi ser i denne artikkelen mer spesifikt ...
  • Lengre liv, nye hjelpemønstre i familien? 

   Herlofson, Katharina (Novus forlag, 2015)
   Lengre liv gjør at familiebånd på tvers av generasjoner varer lenger enn noen gang før. Dette innebærer at det å ha både foreldre, barn og barnebarn ikke er uvanlig. I denne artikkelen tar jeg et flergenerasjonsperspektiv ...
  • Liminality at Work in Norwegian Hotels 

   Underthun, Anders; Jordhus-Lier, David Christoffer (Taylor & Francis, 2017-04-18)
   Hotels are spaces of temporary accommodation, but they are also important temporary spaces for an increasingly mobile and segmented workforce with different backgrounds and motives. In this paper we wish to address the ...
  • Local democracy in Ukrainian cities: civic participation andresponsiveness of local authorities 

   Aasland, Aadne; Lyska, Oleksii (Taylor & Francis (Routledge), 2015-05-08)
   This article examines local democracy in Ukrainian cities from the perspective of the local population, with a focus on citizen participation and city authorities’ responsiveness to the concerns of local inhabitants. It ...
  • Local leadership in climate change policies 

   Hanssen, Gro Sandkjær; SWIANIEWICZ, Paweł; Lackowska, Marta (Babes Bolyai University, 2018-02-26)
   The article studies differences in political leadership in local government in Norway and in Poland and how they might contribute to differences in local climate policy – adaptation as well as mitigation. Based on the ...
  • Local social services in disaster management: Is there a Nordic Model? 

   Rapeli, Merja; Cuadra, Carin; Dahlberg, Rasmus; Björk Eydal, Gudny; Hvinden, Bjørn; Ómarsdóttir, Ingibjörg Lilja (Elsevier, 2017-08-09)
   The Nordic states have extensive welfare systems in which the local social services are an important component. Despite a growing research on disaster resilience, we lack research examining in systematic way whether and ...
  • Long working hours and sickness absence—a fixed effects design 

   Bernstrøm, Vilde Hoff (BioMed Central, 2018)
   Background: While long working hours seem to lead to impaired health, several studies have also shown that long working hours are related to lower levels of sickness absence. Previous studies on the relationship between ...
  • Longitudinal associations between late-life depression dimensions and cognitive functioning: a cross-domain latent growth curve analysis 

   Brailean, Anamaria; Aartsen, Marja; Muniz-Terrera, Graziela; Prince, M; Prina, Matthew; Comijs, Hannie; Huisman, Martijn; Beekman, Aartjan (Cambridge University Press, 2016)
   Background. Cognitive impairment and depression often co-occur in older adults, but it is not clear whether depression is a risk factor for cognitive decline, a psychological reaction to cognitive decline, or whether ...
  • Lær meg å bli ansettbar. Refortolkninger av etnisitet i et karrierekurs 

   Drange, Ida; Orupabo, Julia (Universitetsforlaget, 2018-04-12)
   Denne artikkelen skal undersøke hvordan forståelser av etnisitet og ansettbarhet kommer til uttrykk i et talentprogram for minoritetskvinner. Artikkelen behandler talentprogrammet som en prosess derdeltagerne skal lære å ...
  • Making Clothing Last: A Design Approach for Reducing the Environmental Impacts 

   Laitala, Kirsi Maria; Boks, Casper; Klepp, Ingun Grimstad (Chinese Institute of Design, 2015)
   This article discusses the extent it is possible to delay clothing disposal through improved design, thus reducing negative environmental impacts. This has been done by including user centered design methods into more ...
  • Managers’ Beliefs about Measures to Retain Senior Workforce 

   Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik (Roskilde Universitet, 2012)
   This paper aims to describe and explain the beliefs of public sector managers regarding measures to promote active ageing within organizations and how these beliefs can relate to their own atti tudes, age, gender, ...
  • Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm; Klemsdal, Lars (Wiley, 2015-01-21)
   In this article, we explore how public front-line service organizations respond to contradictory demands for institutional reform and the types of hybridization this entails. Our research context is a major administrative ...
  • Maternal Psychological Distress and Offspring Psychological Adjustment in Emerging Adulthood: Findings from Over 18 Years 

   Nilsen, Wendy; Dion, Jacinthe; Karevold, Evalill Bølstad; Skipstein, Anni (Lippincott, Williams & Wilkins, 2016)
   Objective: To examine the long-term prediction of psychological maladaptive (i.e., symptoms of anxiety and depression) and adaptive adjustment (i.e., self-efficacy) in emerging adult offspring from trajectories of maternal ...
  • Measuring mental well-being in Norway: validation of the Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS) 

   Smith, Otto Robert Frans; Alves, Daniele Evelin; Knapstad, Marit; Haug, Ellen; Aarø, Leif Edvard (BioMed Central, 2017)
   Background: Mental well-being is an important, yet understudied, area of research, partly due to lack of appropriate population-based measures. The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS) was developed to meet ...
  • Mechanisms of Solidarity in Collaborative Housing – The Case of Co-operative Housing in Denmark 1980–2017 

   Sørvoll, Jardar; Bengtsson, Bo (Taylor & Francis, 2018)
   In this article, we discuss the role of solidarity in collaborative housing in relation to the trajectory and discourse of the Danish idea of co-operative housing (andelstanken). Our analytical perspective draws on the ...
  • Mediating agency and structure in sociology: What role for conversion factors? 

   Hvinden, Bjørn; Halvorsen, Rune (SAGE Publications, 2017)
   The article argues that the Capability Approach can enrich sociology’s capacity to link human agency and structure in dynamic analyses of social inequality and marginality. While many read the Capability Approach as ...