Show simple item record

dc.contributor.authorHovdelien, Olav
dc.date.accessioned2013-12-19T12:32:49Z
dc.date.available2015-04-23T02:03:01Z
dc.date.issued2013-04-23
dc.identifier.citationHovdelien, O. (2013). ikke en arena for forkynnelse: et sekulariseringsperspektiv på skolehistorien. I B. Afset, K. Hatlebrekke & H. Valen Kleive (red.), Kunnskap til hva? : om religion i skolen (s. 169-184 ). Trondheim: Akademika forlagen_US
dc.identifier.isbn978-82-321-0209-9
dc.identifier.otherFRIDAID 1026510
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10642/1731
dc.description.abstractNår det i Stortingsmelding nr. 32 (2000–2001) slås fast at «KRL er et ordinært skolefag» og ikke en arena for forkynnelse eller trospåvirkning, er vi i løpet av få generasjoner kommet ganske langt fra normalplanenes påminnelse om at læreren alltid må «koma i hug at det borna lærer i kristendomskunnskap, skal vera grunnlag for trua og rettleiing for livet deira.» Den prosessen som synliggjøres ved disse to korte sitatene, kan knyttes til begrepet sekularisering. I dette kapitlet skal vi se nærmere på skolehistorien ut fra et slikt sekulariseringsperspektiv, og det vil bli argumentert for at skolen har gjennomgått en sekulariseringsprosess i den forstand at en legitimering av skolens formål med forankring i religion er blitt gradvis svekket helt fra innføringen av obligatorisk allmueskole i 1739, og frem til i dag. Hensikten er å vise hvordan vi ved å anvende et sekulariseringsperspektiv på skolehistorien kan få en utdypet forståelse både for dagens formålsparagraf og RLE-faget, og den historiske prosessen som har ført frem til i dagen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherAkademikaen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectReligionspedagogikken_US
dc.subjectSkoleren_US
dc.subjectBarnehageren_US
dc.subjectKRLen_US
dc.title'...ikke en arena for forkynnelse' Et sekulariseringsperspektiv på skolehistorienen_US
dc.typeChapteren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.fulltextfulltext https://oda.hio.no/jspui/bitstream/10642/1731/2/1026510pdf.pdf
dc.embargo.terms2015-04-23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record