Now showing items 1-1 of 1

    • Litteraturbasert undervisning i en flerkulturell skole : utfordringer og muligheter 

      Espevoll, Christer (Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, 2009)
      I denne avhandlingen undersøker jeg hvordan lærerne i tre fjerdeklasser på en flerkulturell barneskole arbeider med litteraturbasert undervisning. Avhandlingen er en del av det forskningsbaserte skoleutviklingsprosjektet ...