Now showing items 1-1 of 1

    • Et alternativt kommunikasjonsmønster i matematikksamtalen 

      Kristiansen, Sverre (OsloMet - Storbyuniversitetet, 2018)
      Det er liten tvil om at kommunikasjon er en viktig del av matematikkfaget på skolen. Det berører alle elevene og er en viktig forutsetning for læring. Samtidig viser forskning at det finnes store forbedringspotensialer når ...