Now showing items 1-3 of 3

  • Filosofisk samtale i undervisningen 

   Børresen, Beate; Persson, Victor (Universitetsforlaget, 2018-11-01)
   Artikkelen presenterer filosofisk samtale som et utgangspunkt for å realisere strukturerte og lærende samtaler i klasserommet slik læreplanen legger opp til. Samtale framstilles som noe annet enn det å si hva man mener ...
  • Handlende stemmer i skapende møter 

   Ilje-Lien, Johanne (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   The Framework Plan for the Tasks and Content for Kindergartens (Kunnskapsdepartementet, 2011) emphasizes kindergartens’ responsibility to facilitate all children’s participation in the classroom community. Despite ...
  • Samspill mellom barn og voksne ved måltidet : muligheter for medlæring? 

   Bae, Berit (Høgskolen i Oslo, 2009-02)
   I denne artikkelen rettes oppmerksomheten mot samspill og ikke-intendert læring, dvs. aspekter ved den erfarte læreplanen, basert på samspill ved måltidet. Det som analyseres er medlæring, dvs. prosesser som er innbakt ...