Now showing items 1-2 of 2

  • Makt og innflytelse i prosessen med å endre strukturen i yrkesopplæringen 

   Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (Universitetsbiblioteket OsloMet, 2019-10-07)
   Artikkelen handler om endringsprosessen i utforming av ny struktur i yrkesopplæringen og på hvilken måte fagmiljøene og bransjene, gjennom de faglige rådene, har innflytelse på endringene i struktur som gjøres i norsk ...
  • Stillhet i kaos : retrospekter på makt i profesjonsutøvelse 

   Moxnes, Anna Rigmor (Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, 2010)
   Denne masteroppgaven er inspirert av Foucault og hans tanker om arkeologi. Gjennom retrospektiver på profesjonell praksis forsøker jeg å gjenfortelle glemte fortellinger, og å avdekke stille stemmer, ved at jeg ser på ...