Now showing items 1-1 of 1

    • Digital samhandling og læring: Et aksjonsforskningsprosjekt 

      Selvær, Harald Andreas (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, 2019)
      I arbeidet med denne oppgaven har jeg tatt i bruk aksjonsforskning for å utvikle læring knyttet til digital samhandling i byggebransjen og Integrated Concurrent Engineering (ICE). Læringen har rettet seg mot fagskolestudenter ...