Now showing items 1-1 of 1

    • Religionskritikk i klasserommet. Fag, kritikk og ontologi i norsk skule 

      Brekke, Øystein (IKO - Kirkelig pedagogisk senter, 2018)
      Artikkelen utforskar spørsmålet om religionskritikk i norsk skule med særleg blikk på religions- og livssynsundervisninga i grunnskule (KRLE) og på vidaregåande trinn (RE). Eg tar utgangspunkt i to bidrag av nyare dato til ...