Now showing items 1-1 of 1

    • Å skape behov for skriving. Literacypraksiser hos elever som forsker 

      Bjørkvold, Tuva (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018)
      Denne avhandlingens studerer elevers faglige skriving på barnetrinnet. Gjennom en strategisk valgt kasusstudie følger jeg hvordan elever handler med tekst når de selv skal forske på en problemstilling de har valgt. Jeg ...