Now showing items 1-1 of 1

    • Nettstudenten som strategisk lærende 

      Vangen, Frank-Jørgen (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
      Masteroppgaven Nettstudenten som strategisk lærende er en studie av hva som kjennetegner læringsprosessen til studenter som følger nettstøttede utdanningsløp. Nettstudentene følger et fleksibelt utdanningsopplegg der mye ...