Now showing items 1-1 of 1

    • Pedagogikk og elevkunnskap - det nye lærereutdanningsfaget? 

      Thorsen, Kirsten Elisabeth; Christensen, Hanne (Akademika, 2013)
      Høsten 2010 startet implementeringen av en differensiert lærerutdanning, Grunnskolelærerutdanninger, G10. De nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningene(G10) krever at det nye faget pedagogikk og elevkunnskap ...