Now showing items 1-2 of 2

  • Analysing the Interplay Between Institutional-Based and Workplace Learning 

   Arinaitwe, Dinavence; Sannerud, Arne Ronny (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2019)
   Learning and working are two significant social networks in preparing individuals for future life. An understanding of learning in the workplace can inform how we organize institutional learning in order to produce competent ...
  • Utvikling av praksisfellesskap gjennom læring i et lederutviklingsprogram 

   Hamre, Mette (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, 2018)
   Målet med masteroppgaven har vært å tilføre ny kunnskap om lederutvikling av mellomledere i en industribedrift. Studien har fokusert på betydningen opplæringen har hatt for ledernes opplevelse av identitet, mestring og ...