Now showing items 1-1 of 1

    • Utvikling av praksisfellesskap gjennom læring i et lederutviklingsprogram 

      Hamre, Mette (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, 2018)
      Målet med masteroppgaven har vært å tilføre ny kunnskap om lederutvikling av mellomledere i en industribedrift. Studien har fokusert på betydningen opplæringen har hatt for ledernes opplevelse av identitet, mestring og ...