Now showing items 1-1 of 1

    • Intervjustudie av lærere på ungdomstrinnet. Med Indre Motivasjon som Mål 

      Sandberg, Kimberley Quilario (OsloMet - storbyuniversitetet, 2018)
      Bakgrunn Flere avisartikler, leserinnlegg og ulike typer forskningsresultater viser at en stor andel ungdomsskoleelever opplever angst og stress overfor skolearbeid. Dette skaper en bekymring hos flere lærere. Mål Målet ...