Now showing items 1-1 of 1

    • Medie- og informasjonskritisk forståelse i undervisningen 

      Hestnes, Torstein (OsloMet - storbyuniversitetet, 2018)
      Formålet med studien var å utforske følgende problemstilling: Hvordan opplever lærere sine muligheter til å møte utfordringer knyttet til den nye medievirkeligheten og hvilke tiltak kan iverksettes? Oppgavens teoretiske ...