Now showing items 1-1 of 1

    • Læringsglede i bygg og anleggsfaget 

      Falao, Lars Einar (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012)
      Denne masterrapporten i yrkespedagogikk omhandler et forskningsprosjekt som er gjennomført ved en videregående skole i Norge. Skolens navn og beliggenhet er ikke beskrevet i denne rapporten av hensyn til deltakernes rett ...