Now showing items 1-1 of 1

    • Fra ord til handling: Når du blir inspirert – inspirerer du andre 

      Hoel, Anita; Embretsen, Merete (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, 2017)
      Den norske fagopplæringsmodellen foregår både i skole og i bedrift, som en 2+2 modell. St. Meld 30, Kultur for læring (2004), signaliserte at det skulle satses på kompetanseutvikling i skolen. Dette for å videreutvikle og ...