Now showing items 1-18 of 18

  • Adaptive matematikkoppgaver - fasiten til motiverte elever og gode resultater? 

   Mørkesdal, Øystein (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016)
  • Digital kompetanse i skolen - Fra plan til digital praksis 

   Fyksen, Siri (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Studien tar for seg skolers tilrettelegging for digital praksis. Områder som blir problematisert- og studert i denne sammenheng er;  skolers strategiske planarbeid for digital praksis  ivaretakelse av lærerene digitale ...
  • Digital læringsressurs -et bidrag til a styrke matematikkopplæring? 

   Dahl, Hilde Aske (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
   Resultatene fra PISA 2012 viste at en god del norske elever føler seg hjelpeløse når de jobber med matematikkoppgaver og er stressede når de gjør matematikklekser (Jensen & Nortvedt, 2013). Andre studier har vist at elevenes ...
  • Digital skills as a basis for TPCK 

   Øgrim, Leikny (Association for the Advancement of Computing in Education, 2010)
   Pupils in today's elementary and secondary schools are in need totally different skills than 40 years ago. When they finish school, they must deal with technology-dense communities that are more complex than previously and ...
  • Endring i digital kompetanse hos elever på småskoletrinnet 

   Hultin, Hilde (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Formålet med denne masteroppgaven er å se nærmere på hvordan den digitale kompetansen hos elever på småskoletrinnet er i endring. Problemstillingen lyder: Hvordan har den digitale kompetansen hos elever på 4. trinn endret ...
  • Er det sammenheng mellom spilladferd og skolemotivasjon? 

   Sandum, Camilla; Swensen, Håkon (OsloMet - Storbyuniversitetet, 2018)
   Fra undersøkelser som Barn og medier (Medietilsynet, 2016a, 2018) dokumenteres barn og unges medieforbruk og vaner. Dataspill er blitt en naturlig del av mange barn og unges liv og er for mange er en viktig fritidsaktivitet ...
  • Experiences and challenges of international students in technology-rich learning environments 

   Habib, Laurence Marie Anna; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (International Forum of Educational Technology and Society, 2013)
   This article presents a study of international students and their use of technology in a Scandinavian institution of Higher Education. A special emphasis is placed on patterns of use of a virtual learning environment (VLE) ...
  • Facebook, Canvas and Social Presence in Online Discussions 

   Johannesen, Monica; Mifsud, Louise; Øgrim, Leikny (Associated University Presses, 2016)
   This paper focuses on student discussion fora in a Masters’ programme in ICT-Supported Learning. Previous course evaluations have shown that students were not satisfied with the chosen technology (Fronter VLE) and suggested ...
  • Førskolebarn i samhandling med digitale verktøy : en kvalitativ studie om kommunikasjon og deling av erfaringer mellom førskolebarn i pedagogisk aktivitet med bruk av digitale verktøy 

   Simensen, Elin Dybdal (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, 2012)
   Bakgrunnen for forskningen stammer fra eget feltarbeid. I samarbeid med Senter for IKT i utdanningen fikk jeg mulighet til å utvikle ti pedagogiske opplegg med bruk av digitale verktøy. I løpet av gjennomføringen av ...
  • Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs? 

   Johansson, Magnus; Nohr, Magnus (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
   Formålet med denne studien er å finne ut hvordan studenter opplever video som læringsressurs. En gjennomgang av tidligere forskning viser at det foreligger få dybdeanalyser på dette området. Denne studien kan ses på som ...
  • Hvordan støtte lesing på nettbrett - Trenger vi nye lesestrategier for digital lesing? 

   Norhagen, Sigrun Lindaas (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016)
   Denne masteroppgaven har som mål å se på hvordan vi kan støtte lesing på nettbrett. For å svare på problemstillingen har jeg tilpasset en tekst til eBok-format, for å gjøre den bedre å lese på nettbrett. Ekstra funksjonalitet ...
  • Hvordan støtte lesing på nettbrett - Trenger vi nye lesestrategier for digital lesing? 

   Norhagen, Sigrun Lindaas (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016)
   Denne masteroppgaven har som mål å se på hvordan vi kan støtte lesing på nettbrett. For å svare på problemstillingen har jeg tilpasset en tekst til eBok-format, for å gjøre den bedre å lese på nettbrett. Ekstra funksjonalitet ...
  • Identifying Social Presence in Student Discussions on Facebook and Canvas 

   Johannesen, Monica; Mifsud, Louise; Øgrim, Leikny (Springer, 2018-04-27)
   This study examines student discussion fora in a Master’s programme. Previous student evaluations of the course highlightedthestudents’dissatisfaction with the technology chosen for communicationand recommended theuseof ...
  • Integrating ICT without throwing the baby out with the bathwater 

   Engen, Bård Ketil; Øgrim, Leikny (Association for the Advancement of Computing in Education, 2009)
   This paper presents a case study of how novice schoolteachers experience the usefulness of ICT skills in their work context as professionals in compulsory schools in Norway. The first part describes the general framework ...
  • Kostnadseffektive studioopptak av forelesninger 

   Ormestad, Aslak (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Studioproduksjon av forelesningsvideo ved Høgskolen i Oslo og Akershus har foregått siden 2012. Etterspørselen har tiltatt jevnlig, noe som har gjort tematikken rundt kostnadseffektivitet ved slike produksjoner mer aktuell ...
  • Notion in Motion: Teachers’ Digital Competence 

   Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny; Giæver, Tonje Hilde (Universitetsforlaget, 2014)
   The aim of this article is to shed critical light on the prevailing understanding of digital competence in schools and teacher education. There seems to be an emphasis on how to practice teaching with ICT throughout the ...
  • Simulering av legemiddelrådgivning med avatarer i virtuelle apotek 

   Foss, Camilla (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Målet med denne masteroppgaven var å analysere og vurdere rollespill i et virtuelt apotek. Jeg ønsket å finne ut hvilke likheter og ulikheter studenter opplever når de rollespiller i et virtuelt apotek i motsetning til ...
  • Underveis i Google Drive: Læreres opplevelse av en LMS som vurderingsverktøy 

   Nordberg, Nils Håkon; Sæbøe, Ingebjørg (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Denne masteroppgaven har som mål å gi innsikt i læreres opplevelse av bruken av et digitalt vurderingsverktøy. Problemstillingen lyder: Hvordan opplever lærere å bruke Google Drive som vurderingsverktøy? Gjennom belysning ...