Now showing items 1029-1030 of 1030

  • Øvelse gjør mester: En kvantitativ studie av trivsel i kroppsøvingsfaget. 

   Kverme, Herman (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, 2019)
   På bakgrunn av studier som finner en sammenheng mellom deltakelse i organisert idrett og trivsel i kroppsøvingsfaget, er det kommet forslag om å gjøre faget mindre idrettsrettet og heller vektlegge bevegelsesaktiviteter, ...
  • Øvelse gjør mester: Hvordan øke elevenes arbeidstempo? 

   Alfsen, Marianne (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, 2019)
   Syr du sakte, kan du ikke leve av arbeidet ditt fordi plaggene du syr blir for dyre. • Syr du sakte, stryker du på svenneprøven fordi arbeidet ikke blir ferdig i tide. • Syr du sakte, får du færre erfaringer og da lærer ...