Now showing items 616-635 of 774

  • Samarbeid hjem - skole 

   Hammervold, Peter (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012)
   Den videregående yrkesfaglige utdanningen i Norge, har i mange år hatt en utfordring i forhold til frafall i opplæringen. Samtidig vet vi at ungdom uten fullført utdanning, ikke har de samme muligheter for å lykkes i ...
  • Samarbeid mellom masterstudenter i yrkespedagogikk og deres kolleger på egen arbeidsplass 

   Larsen, Anne Karin (OsloMet – storbyuniversitetet, 2017)
   Innledning: Det legges i økende grad vekt på samarbeid mellom skole og arbeidsliv i profesjonsutdanningene. Yrkesfaglærerstudenter blir oppfordret til å samarbeide med praksisfeltet under sine studier og lærerstedene ...
  • Samarbeid og Tradisjoner, for styrking av felles fagspråk 

   Hope, Anita (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Dette aksjonsforskningsprosjektet handler om utvikling og bruk av samtale- og refleksjonsverktøy til bruk i både bedrift og skole i blomsterdekoratørfaget, for styrking av felles fagspråk. Dette verktøyet har blitt til på ...
  • Samfunnsrelevant og meningsfull opplæring i faget prosjekt til fordypning 

   Kalleberg, Stine Bøe; Kristiansen, Aina (Høgskolen i Akershus, 2010)
   Dette masterprosjektet startet på bakgrunn av at vi ønsket å forbedre nåværende praksis i faget prosjekt til fordypning Vg2 frisør. Avdelingen og elevene på skolen hvor prosjektet skulle gjennomføres, ønsket endring av ...
  • Sammen i arbeidspraksis. 

   Kopperud, Kristine Schanke (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, 2017)
   Målet med dette prosjektet har vært å se nærmere på betydningen av tett oppfølging fra faglærer i arbeidspraksis for elevene ved Helse- og oppvekstfag. Jeg ønsker å se på og konkretisere erfaringer fra elever, faglærere ...
  • Sammen med andre kan jeg se framover: Forsøk med gruppeveiledning for å forebygge frafall i videregående skole 

   Seville, Clare (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012)
   Denne oppgaven dokumenterer et forskningsprosjekt med gruppeveiledning blant elever på påbygging til generell studiekompetanse ved en videregående skole. Problemstillingen er: Hvordan bruke gruppeveiledning som verktøy for ...
  • Samspill mellom barn og voksne under polyadiske forhold : en videoundersøkelse i en småbarnsgruppe 

   Gallefoss, Ingunn (Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, 2010-11)
   Denne undersøkelsens fokus er på samspill mellom barn og voksne under polyadiske forhold, med en spesiell interesse for hvordan voksne imøtekommer barns initiativ. Inspirasjonskilder til å skrive denne undersøkelsen var ...
  • Samspill mellom barn og voksne ved måltidet : muligheter for medlæring? 

   Bae, Berit (Høgskolen i Oslo, 2009-02)
   I denne artikkelen rettes oppmerksomheten mot samspill og ikke-intendert læring, dvs. aspekter ved den erfarte læreplanen, basert på samspill ved måltidet. Det som analyseres er medlæring, dvs. prosesser som er innbakt ...
  • Samtidig elev og lærling? Et aksjonsforskningsprosjekt om muligheter og utfordringer i samarbeidet mellom skole og arbeidsliv gjennom et fireårig utdanningsløp i Helsefag 

   Mugaas, Marie (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, 2017)
   Utfordringer knyttet til relevans i den ordinære tilbudsstrukturen samtidig med endring i elevgrunnlaget ved Helse- og oppvekstfag i videregående skole har gitt utfordringer i forhold til motivasjon, frafall og rekruttering ...
  • Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering? : 

   Haukenes, Siri; Hagen, Liv Anna (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Selv om sang er en vesentlig del av barnehagehverdagen, finnes det lite forskning på hva som faktisk synges. For å få et innblikk i dette, har vi med hjelp av deltidsstudenter på Høgskolen i Oslo og Akershus gjort et ...
  • Så skal mangfoldet blomstre og fargelegge bildet av det norske "vi": Å tenke mangfold om igjen 

   Staurnes, Eve (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012)
   Mangfold er et tema som er i tiden, også politisk sett. Etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 har det vært fokus på det mangfoldige Norge. Det er i fra statsministerens tale i Jamaat-moskeen jeg har hentet ...
  • Secular Students in a Religious Environment. Oslo-students on internship in Africa. 

   Hoaas, Geir (Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 2016)
   Early Childhood students from Oslo may participate in a 3 months internship in 3 African countries. We have challenged a group of students from the last 5 years of the program to respond to how they experienced the religious ...
  • Sentrum og snikksnakk. Luther i bruk - i samfunn og skole 

   Aas, Per Anders (2016)
   Approaching the 500-year Reformation anniversary, the article discusses what might legitimize Luther as a topic in today‘s society and educational practice. Are his crucial ideas an exclusively religious heritage, or could ...
  • Sertifisering som vurderingsverktøy i yrkesopplæringen 

   Horgen, Erik (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
   Denne masteroppgaven er et aksjonsforskningsprosjekt som har tatt utgangspunkt i en reel utfordring ved Etterstad videregående skole. Utfordringen gikk på at skolen måtte ta elevene gjennom sertifiseringskurs på maretimefag, ...
  • The significance of the personal in constructing gender equity practises in kindergartens 

   Askland, Leif (New Zealand Tertiary College (NZTC), 2013)
   To realise the ambitious objectives of the Kindergarten Act is a challenge for all workers in Early Childhood Teacher Education. This is not only in relation to equality, gender equity and democracy, but in respect to the ...
  • Simulering av legemiddelrådgivning med avatarer i virtuelle apotek 

   Foss, Camilla (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Målet med denne masteroppgaven var å analysere og vurdere rollespill i et virtuelt apotek. Jeg ønsket å finne ut hvilke likheter og ulikheter studenter opplever når de rollespiller i et virtuelt apotek i motsetning til ...
  • Skoleeierskap i en flerkulturell kontekst 

   Roaas, Maria Gulseth (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
   Denne studien retter oppmerksomhet mot det kommunale utdanningspolitiske nivåets tilnær-ming til styring i en flerkulturell kontekst. Formålet med studien er å bidra med kunnskap om skoleeiers perspektiver på den flerkulturelle ...
  • Skolefritidsordningen: Barns aktivitetstid? 

   Løndal, Knut; Bergsjø, Carl-Henrik (Tapir Akademisk Forlag, 2007-04)
   Med bakgrunn i helseargument har flere offentlige utredninger slått fast at barn er for lite fysisk aktive (Helsedepartementet, 2003; Utdannings- og forskningsdepartementet, 2003, 2004), og det er tallfestet anbefalinger ...
  • Skolemedisin mot praksissjokk: veiledning av nyutdannede lærere 

   Watz, Siw Helen (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013)
   Aksjonsforskning er gjennomført ved en videregående skole som har satt fokus på veiledning av nyutdannede lærere. Problemstillingen er: Hvordan utvikle et tilbud om veiledning av nyutdannede lærere ved egen skole? Jeg har ...
  • Skolens rolle i Sør-Afrikas kamp mot HIV/AIDS-pandemien 

   Skaug, Anniken (Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, 2009)
   Temaet for min oppgave er det sørafrikanske utdanningssystemets rolle i kampen mot HIV/AIDS. Den overordnede problemstillingen min er som følger: Har det sørafrikanske utdanningssystemet mulighet til å virke som en sosial ...