Now showing items 337-356 of 976

  • Handlende stemmer i skapende møter 

   Ilje-Lien, Johanne (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   The Framework Plan for the Tasks and Content for Kindergartens (Kunnskapsdepartementet, 2011) emphasizes kindergartens’ responsibility to facilitate all children’s participation in the classroom community. Despite ...
  • `Hands on`: A design project for a substainable future 

   Dybvik, Jeanette Helleberg; Berg, Lise-Kari (The Design Society, 2017)
   This paper is a contribution to design education for the general public. Primary school teaching students at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HIOA) have executed design tasks ...
  • Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper 

   Engesnes, Nina; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Artikkelen tar for seg barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte applikasjoner på nettbrett: Air Harp, Bloom og Singing Fingers. Seks grupper med 4-6 barn i alderen 5-6 år har deltatt i studien, og teksten bygger på ...
  • Hate and identity : a social philosophical attempt to understand extremism 

   Gule, Lars (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2019)
   In the analyses of extremism, the focus has mostly been on ideology and sociological – or so-called vulnerability – factors. While these factors are important the relevance and weight of emotions in the extremisation ...
  • Hatretorikk: den intolerante språkbruken 

   Nilsen, Anne B Sølvberg (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
   The manifesto of the Norwegian terrorist Anders Behring Breivik is based on the “Eurabia” conspiracy theory. This theory is a key starting point for hate speech amongst many right-wing extremists in Europe, but also has ...
  • “He is not crying for real”: severe, multiple disabilities and embodied constraint in two special-needs education units 

   Evensen, Kristin Vindhol; Ytterhus, Borgunn; Standal, Øyvind Førland (Taylor & Francis, 2017)
   Students with severe and multiple disabilities are, according to official Norwegian policies, to be included in ordinary school settings. Yet usually their schooldays are organized differently from those of their ...
  • Hegemoni og motstand i den sudanske grunnskolen : sør-sudanske læreres erfaringer fra Khartoum 

   Eri, Thomas (Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning, 2003)
   General Omar Hassan Ahmad al-Bashir, president i Sudan og leder for det styrende partiet National Congress (NC), innførte i 1990 omfattende utdanningsreformer i Sudan. Utdanning på alle nivåer skulle nå være dominert av ...
  • Helhetlig førerkortopplæring 

   Midtsveen, Rune (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, 2017)
   Denne masteroppgaven i yrkespedagogikk har tatt utgangspunkt i to rapporter som er kommet en den senere tiden, disse rapportene er bestilt av Statens vegvesen for å se på implementeringen av læreplan som kom i 2005. Disse ...
  • Helhetlig og praksisnær opplæring: hvordan kan det tilrettelegges for en helhetlig og praksisnær opplæring i hudpleiefaget, som utvikler grunnleggende yrkeskunnskap? 

   Grønli, Kari (Høgskolen i Akershus, 2011)
   Helhetlig og praksisnær opplæring er oppgavens tema. Oppgaven har som mål å få en bedre forståelse for hvordan kompetansemålene i læreplanen kan sees i en sammenheng og der dette kan resultere i en helhetlig og praksisnær ...
  • Helhetlig opplærings- og vurderingsstrategi 

   Eide, Anne Jorun (Høgskolen i Akershus, 2011)
   Denne masteroppgaven er et aksjonsforskningsprosjekt som ble gjennomført i to klasser design og håndverk Vg1 frisørfag på Strømmen videregående skole skoleåret 2009/2010. prosjektets problemstilling: Hvordan utvikle en ...
  • Helhetlig rådgivning i videregående skole 

   Røen, Lin Egaas (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, 2017)
   Formålet med prosjektet har vært å belyse hvordan rådgivere praktiserer helhetlig rådgivning. Jeg ønsker å få innsikt i hvordan rådgiverne samhandler med elever, kartlegge hvem som er de viktigste samarbeidsaktørene til ...
  • Helse i kroppsøvingsfaget. «Hvordan forstås helse av kroppsøvingslærere?» 

   Syvertsen, Kim Aandrè (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
   Helse er et tema som stadig får større oppmerksomhet i ulike medier. Eksperter i kosthold og ernæring, samt idrettseksperter og teoretikere uttaler seg om at inaktiviteten øker og at vi sitter mer stille nå enn før. Mange ...
  • Helsefagarbeider og fagprøven: i hvilke grad gir fagprøven kandidaten mulighet til å vise sin kompetanse i helsearbeiderfaget? 

   Skjetne, Ingvild Anne (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, 2016)
   Målet med rapporten var å øke forståelsen for fagprøven i helsearbeiderfaget. Helsearbeiderfaget er et nytt fag ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 og er således i en dannelsesprosess. Intensjonen med Kunnskapsløftet ...
  • Helsefagarbeiderelev i arbeidspraksis: Et aksjonsforskningsprosjekt om hvordan et tettere kollegasamarbeid kan fremme elevenes trivsel og læring i arbeidspraksis 

   Øverli, Vibeke (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, 2019)
   For elever er trivsel en viktig faktor for læring, og forskning viser at læring skjer gjennom tenkning, følelser og motivasjon gjennom samspill med andre. Funn fra egen, tidligere forskning viste at noen elever ikke trivdes ...
  • Herrenes historie, igjen? 

   Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene; Wolff, Elisabetta Cassina (Den norske historiske forening, 2018-03-19)
   Når noen av dagens voksne, kvinnelige historikere møtes, hender det at vi mimrer om vår egen tid som hovedfagsstudenter. Vi tenker tilbake på et historiefag som var sterkt mannsdominert. Det fantes få fast ansatte kvinnelige ...
  • Heteronormativitet i kroppsøvingsfaget 

   Walseth, Kristin; Hæhre, Heidi (NOVA, 2014-12)
   Denne artikkelen stiller spørsmål ved hvilke erfaringer elever som identifiserer seg som lesbiske og homofile har fra deltagelse i kroppsøvingsfaget. Datagrunnlaget er intervju med fem informanter i alderen 19–25 år, som ...
  • Hijab og identitet i skole og samfunn – En studie basert på unge muslimske kvinners erfaringer 

   Johannessen, Elise Margrethe Vike (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Denne masteroppgaven handler om unge muslimske kvinners erfaringer med å bruke hijab i skolen og i samfunnet forøvrig. Hvilke betydninger har disse erfaringene for deres identitetskonstruksjon, og hva betyr hijaben for ...
  • HIV/AIDS orphans‘ schooling in post-conflict South Sudan : Education-related challenges and coping strategies of orphan children 

   Yunus, Kenyi Abdu (Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, 2011-05)
   The aim of this study is to provide a picture of the experiences of HIV/AIDS orphans with regard to the challenges they face in attending school, and the ways in which they deal with some of those challenges in the process ...
  • Household histories and methodological triangulation 

   Borchgrevink, Axel; Helle-Valle, Jo (Taylor & Francis (Routledge), 2016-12-05)
   The article uses the experience from the impact evaluation of a development programme to argue two points: first, the collection of household histories is a useful methodological tool, and, second, their analytical value ...
  • How can a Focus on Teacher Well- being in Pre-service Training Promote the Resilience of Primary School Student Teachers? 

   Olsen, Sissel Tove (ETEN - European Teacher Education Network and Polytechnic Institute of Viana do Castelo, 2017)
   Norwegian teachers are facing increasing challenges with multi-lingualism and multi-culturalism in schools. In addition, Norway faces the challenge of addressing the need to retain novice teachers. In teacher education ...