Show simple item record

dc.contributor.advisorLien, Tove
dc.contributor.authorBekkevold, Randi
dc.date.accessioned2013-08-08T12:44:40Z
dc.date.available2013-08-08T12:44:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10642/1522
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractMastergradsoppgaven er et utviklingsarbeid i forhold til varige tilrettelagte arbeidsplasser i det ordinære arbeidsliv. Nittedal kommune ønsker å tenke nytt, de vil integrere personer som er psykisk utviklingshemmet inn i kommunens bedrifter. Oppgaven tar for seg hvordan en planlegger, gjennomfører og vurderer varige tilrettelagte arbeidsplasser på et sykehjem i kommunen. Det teoretiske fundamentet for oppgaven er basert på Stortingsmeldinger og på Illeris (2006) sin forståelse av læring. Han sier at læring ikke bare er en individuell eller sosial prosess, men begge deler på en gang. Videre omhandler teorikapittelet sentrale oppgaver i læreres arbeid som kan overføres til veilederens oppgaver med elevene når de startet for fullt i det ordinære arbeidslivet. Det er benyttet kvalitative metoder med utgangspunkt i aksjonsforskning. Aksjonene i gjennomføringsfasen er beskrevet med alle de tilretteleggingstiltak som ble gjort. I vurderingsprosessen ble det benyttet uformelt intervju. Oppgaven er basert på en fenomenologisk forståelse og hermeneutisk tenkning. Det som er viktig i fenomenologisk tilnærming, er å få tak i individets opplevelser. Menneskets opplevelser er subjektive og unike, og mitt mål var å få en innsikt i elevens og de ansatte på Sykehjemmet sine meninger og oppfatninger om prosjekteten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2013
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectTilrettelagte arbeidsplasseren_US
dc.subjectSykehjemen_US
dc.subjectPsykisk utviklingshemmedeen_US
dc.subjectAksjonsforskningen_US
dc.titleAktive arbeidstakere fremfor passive trygdemottakere: Et utviklingsarbeid i forhold til varige tilrettelagte arbeidsplasseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.identifier.fulltextfulltext https://oda.hio.no/jspui/bitstream/10642/1522/2/bekkevold_mayp_2013.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record