Show simple item record

dc.contributor.advisorKnutsen, Ingrid Ruud
dc.contributor.advisorTallaksen, Dag Willy
dc.contributor.authorBergersen, Emily Beatrice
dc.date.accessioned2013-08-07T06:45:20Z
dc.date.available2013-08-07T06:45:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10642/1513
dc.descriptionMaster i helse og empowermenten_US
dc.description.abstractBakgrunn: Hemofili er en medfødt kronisk tilstand som skyldes en defekt i blodlevringsfaktorene som krever tett oppfølging. Forskning peker på at foreldre til barn med kroniske sykdommer ofte møter på utfordringer i hverdagen og at dette kan være både fysisk og psykisk belastende. Hvordan foreldre til barn med hemofili i Norge opplever og håndterer barnets diagnose har vært lite studert. Hensikt: Hensikten med studien er å belyse hvordan et utvalg foreldre i Norge opplever det å ha et barn med hemofili, og hvordan det påvirker livsførselen. Teoretisk forankring: Studien knyttes til teori om mestring, helse og empowerment, og skyld. Metode: Studien har en kvalitativ tilnærming der det er gjort dybdeintervjuer av 15 foreldre til barn med hemofili i aldersgruppen fem til 12 år. Resultater: Studiens funn og fortolkninger synliggjør at foreldrene må balansere det å beskytte barnet mot blødninger og skader, samtidig som de skal fremme barnets selvstendighet. Foreldrene må inneha ressurser og kunnskap for å kunne håndtere den daglige behandlingen og tidvis ta vanskelige avgjørelser. Hjemmetransfusjon har bidratt til at foreldrene har blitt mer uavhengige, men barnets diagnose tilsier likevel at foreldrene er avhengige av å være i nærheten av helsepersonell i flere situasjoner. Det å vite hvem man skal informere om barnets diagnose og hvor mye informasjon man skal gi, synes også være utfordrende. Konklusjon: Studiens funn synliggjør at foreldre til barn med hemofili lever liv som innebærer at de tar store hensyn og strekker seg i mange retninger for å søke å skape et normalt liv for barna sine. Foreldrene i studien synes imidlertid å ha funnet metoder som gjør at de mestrer hverdagenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2013
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Hematologi: 775en_US
dc.subjectHemofilien_US
dc.subjectEmpowermenten_US
dc.subjectMestringen_US
dc.subjectHjemmetransfusjonen_US
dc.subjectForeldreen_US
dc.titleKunsten å skape et «normalt» liv. En kvalitativ studie av foreldres opplevelser av å ha et barn med hemofilien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.identifier.fulltextfulltext https://oda.hio.no/jspui/bitstream/10642/1513/2/bergersen_mapo_2013.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record